Plan zajęć odbywających się na terenie poradni w roku szkolnym 2018/2019

Zał. nr 6 do Uchwały 2/2018/2019 PR z dnia 30.08.2018

 Lp. Rodzaj Zajęć  Osoba prowadząca  Terminy zajęć 
1.  Zajęcia socjoterapeutyczne  Katarzyna Frąckowiak
Pedagog, socjoterapeuta  
Wtorek
SP kl. IV-VI 16.00-17.00
Gimnazjum 17.00-18.00  
2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Katarzyna Frąckowiak
Pedagog Socjoterapeuta
Poniedziałek
16.00-17.00 gr I
17.00-18.00 gr II
3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne Ewa Szafran
Psycholog
Czwartek
17.00-18.00
4.  Terapia psychologiczna indywidualna Ewa Szafran
Psycholog 
Czwartek
14.00-17.00 
5.  Terapia psychologiczna indywidualna  Julita Krajczyńska
Psycholog
Wtorek
12.00-18.00
Piątek
13.00-14.00
6. Terapia psychologiczna indywidualna  Diana Giera- Kmiecik
Psycholog
Wg potrzeb
7. Terapia psychologiczna indywidualna  Wiercińska Justyna
Psycholog
Wtorek
12.00-15.00
Czwartek
13.00-17.00
8. Terapia psychologiczna indywidualna
Terapia systemowa rodzin
Barbara Dmytryszyn
Psycholog
Poniedziałek
15.00-18.00
Wtorek
15.00-18.00
9. Terapia psychologiczna grupowa dla dzieci z ADHD  Wiercińska Justyna
Psycholog
Czwartek: 16.00-17.00 (wg harmonogramu)
10. Terapia logopedyczna

Hanna Szczęsna
Logopeda

 

 

 

 

 

 

Anna Darowska
Logopeda

Poniedziałek
8.00 – 10.00
Wtorek
8.00 – 9.00
Środa
8.00 – 9.00
Czwartek
14.00 – 17.00
Piątek
10.00 – 12.00

 

Wtorek
12.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
według potrzeb

11. Zajęcia ”Ortograffiti” Justyna Drzymała
Pedagog
Wtorek
16.30 – 17.00 kl. IV - VI
12. Warsztaty dla rodziców i wychowawców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Justyna Drzymała
Pedagog
Katarzyna Frąckowiak
Pedagog
Poniedziałek
15.00-19.00
13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Anna Darowska
Pedagog, surdopedagog, terapeuta
Poniedziałek
13.00-17.00
według potrzeb
14.  „Rusz głową” - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, metody przyjazne mózgowi ucz. klas VI-VII ucz. klas IV-V Ewa Łażewska
Pedagog, terapeuta pedagogiczny Justyna Drzymała
Pedagog
Czwartek
15.00-16.00
Wtorek
15.00-16.00
15. Terapia pedagogiczna Ewa Łażewska
Pedagog, tyflopedagog
według potrzeb
16. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z uszkodzonym słuchem Anna Darowska
Pedagog, surdopedagog, logopeda
Poniedziałek
13.00-17.00
według potrzeb
17. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Olga Wasilewska
Pedagog
Czwartek
16.00-18.00
18. „Sprawna ręka''- ćwiczenia grafomotoryczne z elementami terapii ręki Olga Wasilewska
Pedagog 
Czwartek: 15.00-16.00 Poniedziałek- 13.00-17.00 według potrzeb
19. Terapie ręki Anna Darowska
Pedagog, surdopedagog,
według potrzeb 
20. Zajęcia wspomagające umiejętności uczenia się czytania, pisania, liczenia Katarzyna Ristau
Pedagog
Poniedziałek
13.00-17.00 
 21. „Ja, szkoła i świat” - zajęcia wspierające kompetencje społeczne i szkolne ucznia kl. IV szkoły podstawowej Edyta Borowczak
Pedagog
Poniedziałek
15.00-16.00
 22. „Wszystko pod kontrolą” - zajęcia ART grupa wiekowa: 14-15 lat  Edyta Borowczak
Pedagog
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright