Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP w Świebodzinie rok szkolny 2018/19

 

Zgodnie z  § 7  Regulaminu Zespołów  Orzekających  w  poradni  w roku szkolnym 2018/2019 posiedzenia zespołów  orzekających odbywać się będą w każdą pierwszą  i trzecią środę miesiąca.

 

 

Miesiąc

 

 

Data posiedzenia

WRZESIEŃ

05.09.2018 r.

19.09.2018 r.

PAŹDZIERNIK

03.10.2018 r.

17.10.2018 r.

LISTOPAD

07.11.2018 r.

21.11.2018 r.

GRUDZIEŃ

05.12.2018 r.

19.12.2018 r.

STYCZEŃ

02.01.2019 r.

16.01.2019 r.

LUTY

06.02.2019 r.

20.02.2019 r.

MARZEC

06.03.2019 r.

20.03.2019 r.

KWIECIEŃ

03.04.2019 r.

17.04.2019 r.

MAJ

08.05.2019 r.

22.05.2019 r.

CZERWIEC

05.06.2019 r.

19.06.2019 r.

LIPIEC

03.07.2019 r.

17.07.2019 r.

SIERPIEŃ

07.08.2018 r.

28.08.2018 r. 

 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright