Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 

Od liplatformaBadanpca 2021 r nasza placówka wyposażona jest w nowe urządzenie do przesiewowych badań i rehabilitacji słuchu oraz mowy dzieci i młodzieży.
Platforma Badań Zmysłów to nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu i mowy, służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu.
Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą PBZ jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Platforma badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu i mowy dzięki czemu umożliwia:

 • ocenę fizjologicznej gotowości do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole
 • wdrożenie wczesnej terapii.

 

W dniu 16 kwietnia 2021r. miało miejsce kolejne spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.

Specjaliści za pośrednictwem platformy Microsoft Teams mieli możliwość wysłuchania wykładu naszego gościa - Pani Anny Maleckiej specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pt. ?Depresja u dzieci. Czy dzieci są niegrzeczne??. Kolejną prelegentką była Pani Katarzyna Kędzierzyńska psycholog PPP w Świebodzinie, która kontynuowała temat związany z zaburzeniami depresyjnymi ? wykład pt. ?Depresja dzieci i młodzieży?. Uczestnikom sieci zostały przekazane informacje dotyczące rekomendowanych programów z zakresu promocji zdrowia i z trzech poziomów profilaktyki zdrowia oraz numery telefonów pomocy w kryzysie psychicznym.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie
wraz z zespołem pracowników składa

PODZIĘKOWANIA

PANI ANNIE MALECKIEJ
specjaliście psychiatrii dzieci i młodzieży
SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze


za zaangażowanie, współpracę i gotowość dzielenia się
swoim warsztatem profesjonalisty.
Szczególnie doceniamy możliwość współtworzenia interdyscyplinarnych kierunków
niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.

Spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.. Głównym celem spotkania były tematy związane z konsekwencjami pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Omówienia raportów dotyczących skutków psychologicznych i społecznych izolacji wynikającej z pandemii SARS-coV-2 podjęły się Pani Julita Krajczyńska ? psycholog Poradni i Pani Ewa Łażewska ? pedagog Poradni. Ponadto w związku z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej rozpoznania potrzeb w szkołach powiatu świebodzińskiego została przedstawiona zmodyfikowana oferta Poradni uwzględniająca nowe wyzwania stojące przed specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

Działaniem każdego człowieka kieruje motywacja, może być ona zewnętrzna, więc oparta m.in. na systemie kar i nagród, nastawiona na osiągniecie zamierzonego celu lub wewnętrzna. Motywacja ta jest wrodzona, naturalna oraz opiera się na dążeniu do doskonałości. Polega ona na czerpaniu przyjemności z samego wykonywania czynności i procesu dojścia do celu oraz dzięki temu, że osoba wykonująca czynność widzi jej sens. Opiera się ona na poczuciu satysfakcji, zadowolenia i dumie.

Motywację można rozumieć jako energię, która jest ukierunkowana na jakiś cel. Rozwija się ona już od pierwszych dni życia dziecka i kształtuje się w kolejnych etapach rozwoju. Bardzo ważną rolę we wzmacnianiu dziecięcej motywacji odgrywają dorośli, ponieważ to właśnie oni stwarzają dziecku warunki do jej rozwijania i umacniania.

Jak więc wpierać motywację wewnętrzną dziecka? Oto kilka propozycji:

 • Dawać dziecku takie zadania, z którymi potrafi sobie poradzić tak, aby codziennie odnosiło ?wiele zwycięstw? i odczuwało dumę oraz nie bało się nowych wymagań.
 • Kierować dzieckiem w taki sposób, aby samo odkrywało, jaki rodzaj pracy sprawia mu przyjemność, aby jego osiągnięcia były dla niego ważną ?wewnętrzną? nagrodą.
 • Podczas udzielania pochwał odnosić się do procesu, a nie tylko do efektu końcowego. Udzielając komunikatów odnoszących się do procesu dążenia do celu wzmacniamy motywację wewnętrzną dziecka.
 • Warto wzmacniać dzieci za pomocą adekwatnych pochwał i komplementów. Dzieci pragną aprobaty. Ważne jednak jest, by pochwały były konkretne, a nie ogólne. Skuteczna pochwała powinna określać szczegóły osiągniecia, mówić dziecku o wartości osiągnięcia oraz informować dziecko, że ciężko pracowało nad wykonaniem zadania. Dziecko słysząc wzmacniające komunikaty, otrzymuje pewność siebie i adekwatną samoocenę. Warto więc doceniać i komplementować dzieci.
 • Zachęcać dziecko do poszukiwania rozwiązań, zamiast dawać mu rady lub je wyręczać.
 • Budować adekwatną samoocenę dziecka. Świadomość tego w czym dziecko jest dobre, co potrafi, jak sobie radzi w nowych sytuacjach czy nad czym powinno jeszcze popracować, buduje to poczucie sprawczości, czyli poczucie, że ma wpływ na to co się dzieje.
 • Pokazywać dziecku, że popełnione błędy to nie porażka, ale lekcja i informacja zwrotna co należy w przyszłości zmienić lub zrobić inaczej. Nastawienie dziecka, że błędy to nie porażka, tylko okazja do nauki czegoś nowego pozwala zlikwidować strach przed podejmowaniem działania.
 • Znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem i wysłuchanie go. Stosować zasady empatycznej komunikacji. Wczuć się w sytuację dziecka i nie bagatelizować jego uczuć. Pokazać mu, że jego uczucia i to co myśli jest dla nas ważne. Pytać dziecko o jego opinię i dawać mu adekwatną swobodę co do swoich myśli i poglądów.

Opracowała: psycholog Natalia Jochym


Materiały wykorzystane do artykułu i polecane rodzicom:

 1. Steinke-Kalembka, ?Dodaj mi skrzydeł. Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną??.
 2. Faber, E. Mazlish, ?Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?.

Nauczanie zdalne niesie za sobą wiele różnych wyzwań, jednym z nich jest zachęcanie dziecka do nauki w nowych warunkach. Mobilizacja i chęci do nauki to nieodłączny warunek sukcesu szkolnego, a często trudne wyzwanie dla rodziców. Wielu zadaje sobie pytanie ?Co zrobić, aby mojemu dziecku chciało się chcieć uczyć? 
Większość dzieci zamiast odrabiać lekcje woli robić inne ?ciekawsze rzeczy?. Dzieje się tak dlatego, że mimo iż dziecko posiada naturalną ciekawość, to nie ma potrzeby uczenia się rzeczy, które nie pozostają w bezpośrednim zasięgu aktualnej ciekawości. Motywacja wewnętrzna, czyli świadoma chęć osiągnięć poznawczych dopiero się rozwija i długo jeszcze jest zdominowana przez inne potrzeby dziecka. Wzbudzanie i rozwijanie motywacji na długi czas jest więc zadaniem rodzica/dorosłych, a nie samego dziecka. 

Rodzice zgłaszają, że problemy motywacyjne podczas nauki on-line narastają. Niektórzy z nas, z własnego doświadczenia pracy zdalnej mają świadomość, że taka forma pracy wymaga wielu przymiotów osobowych jak: samodyscyplina samokontrola, zdolność samodzielnej organizacji i planowania, odporność na przeszkody i różne bodźce odciągające uwagę. Odnosząc to do naszych dzieci uświadamiamy sobie, że powyższe przymioty dopiero się u nich kształtują. Dla dzieci niezbędna jest więc obecność i uwaga dorosłego/nauczyciela podczas pracy. Dzieci lubią pracować, gdy obok jest ważny dorosły doceniający wartość pracy dziecka. Potwierdzają to eksperymenty naukowe. W jednym z nich dzieci majsterkowały w dwóch pomieszczeniach - w jednym same, w drugim w obecności dorosłego. Okazało się, że wystarczyła sama obecność kogoś dorosłego i uwaga, jaką im poświęcał, by dzieci osiągały lepsze wyniki. Nauczyciela nie da się zastąpić ekranem laptopa. Układ motywacji dziecka czy nastolatka aktywuje się lepiej, gdy czuje się on otoczony uważnością, akceptacją dorosłego. Podczas nauczania zdalnego obecność nauczyciela jest mniejsza i ten niedostatek powinni wypełnić rodzice. I nie chodzi o to by rodzic zastępował nauczyciela w uczeniu, ale jeśli to możliwe był obecny, życzliwie uważny podczas pracy i w życiu szkolnym dziecka. Nie jest to proste wyzwanie dla rodzica. Towarzyszenie dziecku, obdarzanie go uwagą wymaga od nas również: samokontroli, cierpliwości, powstrzymania się na ten czas od własnych spraw, od chęci zrobienia z dzieckiem lub za nie czegoś szybciej i lepiej.

Kolejnym odkryciem naukowców jest: Kiedy my i nasze dzieci: jesteśmy zestresowani, zalęknieni, znudzeni lub nieszczęśliwi ? to maleje nasza zdolność rozwiązywania problemów i uczenia się nowych informacji. Nasz organizm nastawia się wówczas na przetrwanie, a nasze mózgi zamykają się jak zaciśnięta pięść. Kiedy zaś jesteśmy szczęśliwi zrelaksowani, wówczas łatwiej zaciekawić się czymś, a zapamiętywanie i przetwarzanie informacji staje się łatwiejsze, wzrasta nasza zdolność pokonywania trudności. Aby wzbudzić motywację i efektywność dziecka do nauki należy zadbać o przyjazną atmosferę i samopoczucie dziecka. Jeśli naukę przesłaniają silne i negatywne emocje, to w pierwszej kolejności trzeba pomóc dziecku sobie z nimi poradzić. Co ważne, musimy nauczyć się tak współpracować z naszymi dziećmi, aby nie wywoływać negatywnych emocji. Pomocna w uświadomieniu sobie mechanizmu współpracy w dobrej atmosferze, jest analogia do naszych doświadczeń zawodowych: Jakie postawy, komunikaty naszego szefa motywują nas do pracy, a które wywołują silne negatywne emocje, które mimo naszych chęci i poczucia obowiązku niweczą nasze wysiłki. Niejasne wymagania, rozkazywanie, atmosfera pośpiechu, zastraszanie, obrażanie, niedocenianie, porównywanie do innych ? to tylko niektóre przykłady takich postaw, które nie sprzyjają naszej motywacji. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele, byli świadomi, które słowa i postawy utrudniają myślenie i koncentrację, a które pobudzają chęci uczenia się.

Opracowała: psycholog Julita Krajczyńska

Materiały wykorzystane do artykułu i polecane dla rodziców:

 1. ?Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole?; Adele Faver, Elaine Mazlish

 2. ?10 minut uważności, Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem?; Goldie Hawn, Wendy Holden

 3. ?Neurobiologia szkoły? artykuł Joachima Bauer; zamieszczony w ?Psychologi dla rodziców/wrzesień 2016? w miesięczniku ?Wysokich obcasów?


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to ogólnopolski program rekomendowany przez MEN, jest propozycją pomocy w zrozumieniu swojej roli jako rodzica i wychowawcy. Celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Rozpoczynamy następną edycję na terenie Poradni już od 07.10.2019r., o godzinie 16:00

Zapraszamy!

tel. 684578801

Certyfikowani realizatorzy: Katarzyna Frąckowiak, Justyna Drzymała

szkoła

 

Miło jest pisać o dobrych praktykach mających miejsce w PPP w Świebodzinie.

Rok szkolny 2017/18 to kolejny - czwarty rok współpracy z PSP i A Klanza odział w Poznaniu. W związku z dużym zainteresowaniem organizowanymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych już w listopadzie 2017 r odbyło się pierwsze z zaplanowanych warsztatów, tym razem pt. ?Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole??.

Tematem spotkania były wzajemne relacje nauczycieli i rodziców, ich lęki, obawy, a także wzajemne oczekiwania wobec siebie, uczestnicy poznali proste ćwiczenia i zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktu między nauczycielem, a rodzicami oraz sposoby budowania i wzmacnianie poczucia więzi w gronie samych rodziców. Odbyła się również otwarta dyskusja na temat trudności z tym związanych, a także dzielenie się własnymi pozytywnymi doświadczeniami we współpracy z rodzicami.

Już w styczniu zapraszam na kolejne warsztaty metodyczne prowadzone przez trenerów PSPiA Klazna.

Organizator warsztatów
Olga Klimowicz

foto1

foto2

foto3

Poradnia PPS Świebodzin
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 457 88 01