Dokumenty poradni

Lp.

Nazwa dokumentu Obowiązuje od Plik
1.  Statut. 1 marca 2017 r.  pdf
2.  Koncepcja pracy poradni pedagogiczno psychologicznej. 2 września 2013 r.  pdf

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright