Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP w Świebodzinie w roku szkolnym 2017/2018

 

Zgodnie z  § 7  Regulaminu Zespołów  Orzekających  w  poradni  w roku szkolnym 2017/2018 posiedzenia zespołów  orzekających odbywać się będą w każdą pierwszą  i trzecią środę miesiąca

 


MiesiącData posiedzenia

WRZESIEŃ

06.09.2017 r.

20.09.2017 r.

PAŹDZIERNIK

04.10.2017 r.

18.10.2017 r.

LISTOPAD

08.11.2017 r.

22.11.2017 r.

GRUDZIEŃ

06.12.2017 r.

20.12.2017 r.

STYCZEŃ

03.01.2018 r.

17.01.2018 r.

LUTY

07.02.2018 r.

21.02.2018 r.

MARZEC

07.03.2018 r.

21.03.2018 r.

KWIECIEŃ

04.04.2018 r.

18.04.2018 r.

MAJ

09.05.2018 r.

23.05.2018 r.

CZERWIEC

06.06.2018 r.

20.06.2018 r.

LIPIEC

04.07.2018 r.

18.07.2018 r.

SIERPIEŃ

01.08.2018 r.

29.08.2018 r. 

 W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright