Pracownicy Poradni

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
kwalifikacje
Zakres działań Telefon
Agnieszka Żyła Dyrektor
Pedagog Neurologopeda
Przewodniczaca Zespołów Orzekajacych  68 453 6755
Dorota Chmielewska Psycholog Diagnoza i opieka psychologiczna dzieci
przedszkolnych
wew. 210
Olga Klimowicz Pedagog
Oligofrenopedagog
Diagnoza i opieka  pedagogiczna dzieci  przedszkolnych  --------
Irena Solińska Pedagog Diagnoza i opieka  pedagogiczna 
uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
wew. 204
Ewa Łażewska

Pedagog

Tyflopedagog

terapia pedagogiczna

poradnictwo i pomoc psychologiczna

Diagnoza i opieka  pedagogiczna
uczniów kl. szkół gimnazjalnych i podstawowych
wew. 208
Anna Darowska

Pedagog

Surdopedagog
Oligofrenopedagog Neurologopeda

Diagnoza klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia kompensacyjne dla szkół podstawowych.

wew. 201
Barbara Dmytryszyn Psycholog Diagnoza i terapia psychologiczna
uczniów kl. I- III szkół podstawowych.
wew. 205
Justyna Drzymała

Pedagog

Pomoc psychologiczna
Doradca zawodowy

Diagnoza i terapia pedagogiczna
uczniów kl. I-III szkół podstawowych
Doradztwo zawodowe
 wew. 204
Julita Krajczyńska Psycholog Diagnoza i terapia psychologiczna
uczniów klas szkół podstawowych.
wew. 203
Justyna Wiercińska

Psycholog

Oligofrenopedagog

Diagnoza i terapia psychologiczna

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

wew. 201
Diana Giera- Kmiecik

Psycholog

Doradztwo zawodowe

Kierowanie rozwojem 

coaching

Diagnoza i terapia psychologiczna
uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
Terapia indywidualna i rodzinna dzieci i młodzieży
 wew 209
Katarzyna Frąckowiak Pedagog
Oligofrenopedagog Socjoterapeuta

Diagnoza pedagogiczna
uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej .

Socjoterapia uczniów szkół podstawowych i gimnazjanlych.

wew. 208
Hanna Szczęsna Logopeda
Neurologopeda
Diagnoza i terapia wad wymowy wew. 202
Karolina Szukała Samodzielny referent Obsługa sekretariatu 68 457 8801 
Jadwiga Horodyska

Samodzielny referent,

kadry

Obsługa sekretariatu 68 457 8801

 

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright