Aktualności

Oferta wsparcia na rok szkolny 2017/2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą wsparcia skierowaną do uczniów, nauczycieli, rodziców na rok szkolny 2017/2018, w zakresie wychowawczym, profilaktycznym i edukacyjnym. Opracowana przez nas oferta powstała w oparciu o:

➢ diagnozę potrzeb szkół, placówek, instytucji,
➢ priorytety MEN na 2017/2018 rok,
➢ wnioski z pracy diagnostyczno - terapeutycznej,
➢ wytyczne w prawie oświatowym.

Oferta dostępna jest w zakładce "Oferta poradni".
Z uwagi na planowanie realizacji zajęć zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na wybrane formy wsparcia do w terminie do 30.09.2017 r.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright